Polityka prywatności

Szanujemy Twoje dane osobowe! 

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod niniejszym adresem akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

Zmiany te nie wpływają na podstawową zasadę: 

 • Nigdy nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników tego serwisu! 
 • Zawsze masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy serwisu. 
 • Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy, dzięki działalności związanej z tym serwisem. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy ebookow, publikacji tradycyjnych (książek), kursów i ofert specjalnych. 
 • Dane zbieramy w celu: prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
  monitorowania stanu sesji, analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej, realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informuję, iż:

1.       administratora danych osobowych/ operatorem serwisu www.pomiedzyswiatami.pl jest Magdalena Tarka-Harazińska ,ul. Pandzy 21, 45-552 Opole, NIP 7542872740 . Możesz się z nami skontaktować e-mailowo pod adresem: zwierzeta.maja.glos@gmail.com oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pomiedzyswiatami.pl w zakładce KONTAKT, a także listownie na podany adres siedziby. 

2.       Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych.

3.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4.       Powierzone nam przez Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

5.       Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

6.       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne

8.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

        a.     Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

        b.     Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Informacje w formularzach

1.     Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.     Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.     Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.     Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.     Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Informacja o plikach cookies

1.     Serwis korzysta z plików cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

        a.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

        b.     określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.     Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.   Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.   W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Udostępnienie danych

1.     Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.     Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.     Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.     Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.     W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

        a.     Internet Explorer

        b.     Chrome

        c.     Safari

        d.     Firefox

        e.     Opera

        f.      Android

        g.     Safari (iOS)

        h.     Windows PhoneKlauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Tarka-Harazińska ,ul. Pandzy 21, 45-552 Opole, NIP 7542872740

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail zwierzeta.maja.glos@gmail.com lub adres siedziby.

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się w sprawie zakupu usług proponowanych na stronie https://pomiedzyswiatami.pl/ oraz indywidualnie ustalanych drogą mailową i/lub telefoniczną jak również ze względów ewentualnych wymogów dotyczących sytuacji z pandemią COVID-19, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: Magdalena Tarka-Harazińska ,ul. Pandzy 21, 45-552 Opole, NIP 7542872740, spółka usług księgowych Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP: 9452121681 (dalej jako Infakt). oraz inne podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Posiada Pan/Pani prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez napisanie wiadomości email pod adres: zwierzeta.maja.glos@gmail.com – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  f) przenoszenia swoich danych osobowych.
  g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem współpracy z Magdaleną Tarka-Harazińska. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych nie będzie możliwości zakupu usługi.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/do organizacji międzynarodowej.

 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.